top of page

Què oferim?

En ART Espai de Música ens adaptem a cada xiquet/a, de manera que cadascú progressa al seu ritme. Totes les matèries són impartides per professors titulats i amb gran experiència. Deixa que et guiem en l'apassionant món de la música.

MUSICMINDGAMES.jpg
Music Mind Games.

Music Mind Games és un pla d'estudis amb més de 300 jocs cooperatius per a l'ensenyament de la teoria de la música  i la lectura, creat i desenvolupat per Michiko Yurko.

Actualment s'utilitza en els estudis de música i aules de tot el món,

Music Mind Games fa que la teoria musical resulte fàcil d'entendre i, sobretot, fa que siga molt divertit.

Els estudiants aprenen conceptes sofisticats que impliquen ritme, dictat, lectura de les notes, i cant a primera vista en forma de jocs imaginatius.

I-MUSI LLenguatge Musical Progressiu i interactiu.

Imusi ha creat un innovador i progressiu sistema que utilitza les noves tecnologies com a suport / reforç per motivació en l'aprenentatge. El procés utilitzat en totes les unitats didàctiques es basa en escoltar, parlar (cantar), llegir i escriure, imitant el procés natural d'aprenentatge de la llengua materna.

El sistema consisteix en treballar de forma independent les fases del procés d'aprenentatge de l'Llenguatge Musical, per aconseguir una major comprensió per part de l'alumne i gradualment anar afegint de manera progressiva els diferents elements.

IMUSI.jpg
Piano Iniciació / Adults

Utilitzem el mètode PIANO SAFARI. Un enfocament a la lectura musical cuidadosament seqüenciat. Els llibres contenen una sèrie de peces per a ensenyar per imitació, que proporciona música atractiva per a l'alumne des de la primera lliçó. Una sèrie d'exercicis tècnics amb noms d'animals per ensenyar els moviments bàsics de la tècnica per a piano. Idees d'improvisació per a desenvolupar la creativitat. Un enfocament complet que combina la formació de l'oïda, de la lectura i de la imaginació que permet als xiquets adquirir una excel·lent base musical.

Violí. Mètode Suzuki

L'objectiu principal del Suzuki no es formar músics professionals d'èxit, sinó ajudar als xiquets a aprofitar les seves capacitats i convertir-se així en millors persones.

 

El Mètode Suzuki ensenya a escoltar, a compartir i a comunicar alhora que desenvolupa la memòria, la concentració, la disciplina i la sensibilitat. La implicació dels pares és essencial: la música es converteix en una activitat familiar en què pares i fills comparteixen moments, alegries, i emocions.

 

Proporciona una educació integral a través de l'aprenentatge d'un instrument. 

bottom of page